Pelatihan Pengurusan Jenazah Siswa SMPIT Al Hidayah


Alhamdulillah pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 pukul 08.00 -14.00 telah diselenggarakan pelatihan pengurusan jenazah dari sakarotul maut sampai menguburkan di SMP AL HIDAYAH
Dengan tema pelatihan memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan jenazah sesuai alquran dan assunnah. Pelatihan tersebeut dilakukan oleh siswa SMPIT Al Hidayah, khususnya kelas IX (sembilan). Pada pelatihan ini yang di tunjuk sebagai pemateri adalah :
1. Ust. Sugeng Febrianto, S.Ud.
(Pemateri teori)
2. Ust. Reno Saputra,S.Ud.
(Pemateri praktik)
Pelatihan pengurusan jenazah ini diselenggarakan oleh panitia pelatihan pengurusan jenazah SMPIT Al Hidayah dan juga bekerja sama dengan OSMA SMPIT Al Hidayah. Alhamdulillah pelatihan ini berjalan dengan lancar dan para siswa juga menerima materi dengan baik. Semoga dengan dilaksanakan pelatihan ini para siswa kelas IX SMPIT Al Hidayah lebih mengerti dan memahami bagaimana cara mengurus jenazah dengan benar yang sesuai dengan Sunnah Rosul SAW, dari mulai memandikan mengkafani dan juga men sholatkannya.
Semoga Allah SWT selalu memberi kepada kita kemudahan dan kelancaran Amiin Ya Rabbal Alamin.

--> Tulisan ini sudah dibaca