Ujian Praktik Kenaikan Kelas

Ada beberapa cara untuk mengetahui seberapa paham ilmu yang telah dipelajari selama kurun waktu 1 tahun belajar. Salah satu caranya ialah dengan mengadakan ujian praktik pada mata pelajaran tertentu yang sangat memerlukan penilaian secara praktik. Seperti ujian percakapan bahasa inggris, siswi tidak hanya dituntut mengetahui ejaan kata dalam bahasa inggris tetapi juga dituntut untuk bisa melafalkan kata-kata tersebut hingga membentuk sebuah kalimat yang dipahami.

Contoh lain pada mata pelajaran fiqih tentang tata cara wudhu, siswi tidak hanya hafal urutan-urutan dalam berwudhu tetapi juga siswi harus mampu mempraktikan wudhu agar sesuai dengan wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah.

Ujian praktik ini biasanya diadakan 1 sampai 2 minggu sebelum jadwal ujian tulis berlangsung. Dan pelaksanaan ujian praktik kenaikan kelas ini tidak mengubah jadwal pelajaran sebelumnya, karena dilaksanakan pada jam mata pelajaran masing-masing.

Ujian praktek untuk kenaikan kelas di Sekolah Islam HASMI ini dilaksanakan pada jam pelajaran masing masing sesuai jadwal yakni pada tanggal 20-25 Mei 2013 untuk kelas X dan XI IPA-IPS. Adapun mapel yang melakukan ujian praktik ialah Bahasa Indonesia, English Conversation, Muhawwaroh, bahasa sunda, Fisika, Kimia, Biologi, Penjaskes, TIK dan PLH.

--> Tulisan ini sudah dibaca